PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
20017 RY Ant 09h 38m 07s -27° 43" 30' SRB 10.1 11.1 V 72
20018 RZ Ant 09h 38m 36s -29° 56" 54' SRA 12.4 14.6 V 53503 232
20019 SS Ant 09h 39m 11s -26° 33" 07' RRAB 12.8 14.2 V 53154.54 0.483725 25
20020 ST Ant 09h 44m 23s -28° 46" 11' RRAB 13.9 15.7 p 26411.5 0.5195
20021 SU Ant 09h 46m 42s -24° 47" 14' M 12.3 14.8 < V 53821 335
20022 SV Ant 09h 46m 58s -27° 38" 16' M 11.8 14.6 < V 53169 298
20023 SW Ant * 09h 48m 27s -25° 11" 26' EW 13.1 13.9 13.7 V 52634.797 0.380204
20025 SY Ant 09h 31m 01s -29° 12" 58' LB 9.9 10.5 V
20026 SZ Ant * 09h 38m 53s -29° 59" 54' E: 11.7 12.4 p
20027 TT Ant 09h 39m 04s -24° 52" 22' SRB 12.7 13.6 V 90
20028 TU Ant * 09h 42m 40s -25° 51" 39' LB: 11.8 12.8 p
20029 TV Ant 09h 42m 52s -26° 52" 05' LB: 13.3 14.4 p
20030 TW Ant 09h 43m 25s -25° 39" 48' I: 14.1 14.6 p
20031 TX Ant 09h 44m 06s -26° 32" 42' I: 15.3 15.9 p
20032 TY Ant 09h 46m 20s -29° 24" 15' SRB 11.3 12 V 103
20033 TZ Ant 09h 46m 44s -29° 18" 42' SRA 10.9 11.7 V 53431 99
20034 UU Ant * 09h 46m 53s -26° 42" 45' EA 11.94 12.4 12.1 V 53474.6407 1.36411 14
20035 UV Ant 09h 48m 27s -28° 40" 05' L: 12.2 13.1 V
20036 UW Ant 09h 48m 54s -28° 07" 18' SRB 12.1 13.6 V 126 M3-4
20037 UX Ant 10h 57m 09s -37° 23" 55' RCB 12.6 17.4 < B pec
20038 UY Ant 10h 59m 09s -35° 57" 20' M 10.4 14.5 < V 53432 297
20039 UZ Ant 11h 05m 20s -38° 56" 46' RRAB 13.1 14.4 p 53965.8348 0.60032 28
20040 VV Ant * 11h 05m 46s -38° 21" 23' EA 12.6 13.6 13.1 V 51949.7724 0.78419 17
20041 VW Ant 09h 29m 05s -39° 33" 38' EB 11.2 12.8 V 51967.627 1.08401
20042 VX Ant 09h 32m 47s -29° 23" 08' RR 14.4 15.8 p
20043 VY Ant 09h 45m 06s -26° 45" 37' RR 14.9 16.1 p
20044 VZ Ant 10h 25m 24s -35° 40" 03' M 11.1 14.4 < V 53453 424 Me
20045 WW Ant 10h 26m 14s -38° 30" 37' M 10.4 14.5 < V 53422 264 Me
20046 WX Ant * 10h 31m 05s -35° 58" 27' EA 11.25 12.95 11.6 V 51964.6801 3.8171 16
20047 WY Ant * 10h 16m 05s -29° 43" 42' RRAB 10.27 11.22 V 48500.5339 0.574341 15 A5-F4
20048 WZ Ant * 10h 06m 23s -38° 52" 54' EW 11.7 12.1 12.1 V 53523.5577 0.445924
20049 XX Ant * 09h 49m 25s -38° 20" 57' EA 8.6 9.23 9.23 V 53413.7871 0.888014 20 A8/F0V
20050 XY Ant 10h 18m 12s -36° 48" 19' EA 9.95 10.65 V 52734.5941 2.1803 10
20051 XZ Ant 10h 18m 28s -33° 16" 33' EA 9.65 10.75 V 53036.7096 7.150737 13
20052 YY Ant 10h 01m 31s -38° 05" 28' LB 8.74 9.4 V M3/4III
20053 YZ Ant * 10h 17m 34s -32° 28" 10' EA 10.48 11.54 10.56 V 52988.815 2.152391 14 A1IV
20054 ZZ Ant 09h 28m 59s -34° 21" 28' M 10.3 12 < V 53433 221 Me
20055 AA Ant 10h 06m 01s -31° 23" 03' M 11.2 14.4 < V 53428 270 Me
20056 AB Ant 10h 11m 54s -35° 19" 29' LB 6.6 7.1 V C6,3(N0)
20057 AC Ant 10h 21m 33s -34° 39" 32' M 10.7 14.6 < V 53497 212.86 Me
20058 AD Ant 10h 30m 10s -37° 18" 52' M 10.4 14.7 V 53459 316 Me
20059 AE Ant 10h 12m 01s -32° 35" 02' SRB 8.8 10.7 V 258 M5
20060 AF Ant 09h 34m 00s -29° 15" 24' RR 13.8 14.7 p
20061 AG Ant * 10h 18m 08s -28° 59" 31' * 5.29 5.83 V 429 B9.5Ib-II
20062 AH Ant 10h 53m 15s -32° 59" 19' SRD 8.4 8.7 V 83 K2III
20063 AI Ant * 09h 41m 34s -29° 22" 25' ACVO 9.66 0.02 () B 3.69 Ap(Sr-Eu-Cr)
20064 AK Ant 09h 34m 57s -28° 52" 39' DSCTC 8.8 0.03 () V 0.066 A2II/III(w)
20065 AL Ant 09h 29m 18s -33° 40" 21' LB 7.4 7.78 V M2/M3III
20066 AM Ant 09h 32m 35s -33° 59" 50' ACV 9.31 9.38 Hp 4.891 Ap(Si)
20067 AN Ant * 09h 32m 44s -37° 13" 35' EB 8.21 8.34 8.26 V 52974.8389 3.681309 F0/F2IV
20068 AO Ant 09h 40m 35s -36° 32" 14' LB 8.6 9 V M0
20069 AP Ant 10h 04m 49s -28° 11" 19' ACV 6.93 6.99 Hp 18.201 Ap(Eu-Cr)
20070 AQ Ant 10h 12m 01s -33° 27" 25' LB 9.06 9.22 Hp K5
20071 AR Ant 10h 14m 21s -38° 09" 14' LB 9.3 9.48 Hp M2/M3
20072 AS Ant 10h 15m 43s -31° 28" 52' LB: 8.29 8.39 Hp K5III
20073 AT Ant 10h 15m 51s -32° 10" 34' SRA 8.1 8.6 V 53497 45.3 M4III
20074 AU Ant 10h 26m 35s -34° 42" 03' SRB 8.3 8.64 V 30.3 M3III
20075 AV Ant 10h 27m 10s -37° 12" 47' SRB 7.5 8.3 V 84 M4III
20076 AW Ant 10h 35m 32s -36° 23" 12' SRD: 8.6 9.5 V 700 : G5
20077 AX Ant 10h 36m 25s -31° 49" 59' LB 8.53 8.7 V K5
20078 AY Ant 10h 40m 21s -39° 56" 03' SRD 9.64 10.06 V 53.5 Kp
20079 AZ Ant 10h 44m 51s -35° 20" 39' DSCTC 7.93 7.96 Hp 0.105303 A5/7V
20080 BB Ant 10h 51m 33s -34° 32" 16' SRB 8.1 9 V 125 M6III
20081 BC Ant 10h 54m 26s -33° 30" 09' LB 8.85 9.09 V K5
20082 BD Ant 10h 18m 06s -36° 02" 31' M 11.1 15 < V 53474 283
20083 BE Ant 10h 18m 00s -32° 54" 09' M 11.2 14.6 V 53476 201
20084 BF Ant 09h 56m 54s -27° 28" 31' DSCTC 6.32 0.01 () V A4V
20085 BG Ant 09h 34m 24s -25° 33" 13' EB 13.64 14.4 CV 54774.244 0.6545314
20086 BH Ant 09h 39m 15s -24° 40" 37' SRB 11.2 12 V 61
20087 BI Ant 09h 42m 54s -40° 12" 54' SRA 11.6 13.2 V 52234 321.5
20088 BK Ant 09h 44m 15s -39° 39" 41' RRAB 11.7 12.4 V 53135.653 0.5165705 20
20089 BL Ant 09h 50m 54s -27° 07" 18' EW 13.57 14.34 14.20 CV 54115.156 0.3669338
20090 BM Ant 09h 51m 09s -29° 08" 51' EW 13.18 13.7 13.55 CV 54526.076 0.8273371
20091 BN Ant * 09h 57m 06s -39° 17" 26' RRAB 11.7 13.1 V 54143.728 0.5359104 13
20092 BO Ant 10h 07m 54s -32° 35" 52' EB 8.87 9.35 9.00 V 52198.882 1.0601704 A5V
20093 BP Ant 10h 10m 31s -36° 32" 13' M 10 14.2 : V 54177 189.2
20094 BQ Ant 10h 14m 17s -33° 43" 22' SRB 9.8 10.9 V 106
20095 BR Ant 10h 15m 56s -30° 57" 52' LB 10 11.5 V
20096 BS Ant 10h 17m 53s -37° 50" 12' SRB 11.5 12.3 V 52.3
20097 BT Ant 10h 32m 03s -30° 10" 37' RRC 11.5 12.05 V 53070.695 0.3304461 36
20098 BU Ant * 10h 39m 10s -39° 39" 28' LB 9.5 10.8 V
20099 BV Ant * 11h 01m 26s -37° 10" 18' EA 11.5 12.34 12.24 V 54626.625 3.59429 8
20100 BW Ant * 09h 29m 20s -31° 23" 03' XP 18.63 22.89 V
20101 BX Ant 10h 18m 29s -31° 50" 03' IT 11.62 0.49 () V 0.54 M0Ve
20102 BY Ant * 10h 22m 48s -33° 36" 58' EA 9.21 9.28 9.26 V 51906.72 9.8604 5 Fm
20103 BZ Ant * 10h 29m 35s -30° 36" 33' IT 9.65 0.04 () V 3.3 : F9Ve
20104 CC Ant * 10h 33m 29s -36° 03" 58' EA 7.68 7.87 7.78 V 53767.696 2.44514 14 A8III
20105 CD Ant * 10h 41m 30s -34° 12" 52' EA 10.33 10.67 10.63 V 52043.87 2.59549 8
20106 CE Ant 10h 42m 30s -33° 40" 17' IT 11.06 0.05 () V 5.05 M2Ve
20107 CF Ant 10h 52m 21s -36° 18" 11' EA 10.11 10.49 10.44 V 54901.722 3.067276 6 G2
20108 CG Ant 09h 31m 49s -32° 26" 33' M: 13 14.8 < V 54766 323.3
20109 CH Ant * 09h 46m 23s -39° 56" 57' DSCT 9.68 9.83 V 0.1523648
20110 CI Ant * 10h 17m 40s -34° 51" 53' EW 9.26 9.34 9.32 V 52222.802 0.326937 G0V
20111 CK Ant 10h 20m 22s -36° 12" 13' RS 8.35 8.65 V 29.6 K1III
20112 CL Ant 10h 22m 30s -39° 50" 14' RS 8.6 8.85 V 51 K2III
20113 CM Ant 10h 32m 10s -39° 05" 47' RS: 9.2 9.55 V 62.2 G9III
20114 CN Ant * 10h 32m 46s -34° 23" 08' RRC 13.35 13.9 CV 53739.152 0.324569
40001 R Aqr * 23h 43m 50s -15° 17" 04' M+ZAND 5.2 12.4 V 54045 390 41 M5e-M8.5e+pec
40002 S Aqr 22h 57m 07s -20° 20" 36' M 7.6 15 V 52107 279.3 39 M4e-M6e
40003 T Aqr 20h 49m 56s -5° 08" 48' M 7 14.2 V 53229 201.1 47 M2e-M5.5e