PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
10602 V0602 And 23h 06m 55s +47° 16" 36' SR 11.23 11.58 * 78.5
10603 V0603 And 23h 07m 15s +48° 28" 41' LB 11.8 12.15 *
10604 V0604 And * 23h 07m 18s +48° 05" 23' SR 15.4 16 B 143.4
10605 V0605 And 23h 07m 29s +44° 29" 50' SR 10.15 10.4 * 37.31
10606 V0606 And 23h 07m 37s +44° 31" 18' LB 11.44 11.69 *
10607 V0607 And 23h 07m 42s +45° 09" 31' LB 9.04 9.6 *
10608 V0608 And 23h 08m 08s +44° 10" 45' LB 10.07 10.43 * M
10609 V0609 And 23h 08m 20s +44° 00" 48' SR: 11.38 12.14 * 98.2 :
10610 V0610 And 23h 09m 15s +49° 01" 33' M: 12.1 13.9 * 51313 : 290.9
10611 V0611 And 23h 09m 20s +48° 14" 48' EB 13.56 13.95 13.75 * 51566.6 0.5864
10612 V0612 And 23h 09m 35s +45° 16" 45' CEP: 12.7 12.95 * 51517.7 27.064 50 :
10613 V0613 And 23h 10m 12s +47° 34" 14' EA 9.15 9.61 9.57 * 55823.333 1.875798 16 A5
10614 V0614 And 23h 10m 50s +48° 15" 49' LB 9.56 9.87 *
10615 V0615 And 23h 11m 30s +47° 02" 52' M 10.86 13.1 < * 51451
10616 V0616 And 23h 11m 47s +48° 03" 18' LB 10.1 10.7 *
10617 V0617 And 23h 12m 24s +44° 05" 34' LB 10.7 11.06 *
10618 V0618 And 23h 12m 34s +45° 11" 59' LB 11.97 12.25 *
10619 V0619 And 23h 12m 53s +45° 29" 13' SRB 10.86 11.26 * 57
10620 V0620 And 23h 12m 53s +45° 06" 03' SR 12.73 13 * 31.1
10621 V0621 And 23h 13m 20s +48° 39" 27' SR: 12.15 12.75 *
10622 V0622 And 23h 13m 26s +44° 01" 26' DSCT 11 11.1 * 0.16878
10623 V0623 And 23h 13m 52s +44° 20" 09' LB 11.64 12 *
10624 V0624 And 23h 15m 31s +44° 11" 25' LB 9.34 9.57 *
10625 V0625 And 23h 15m 40s +36° 08" 53' EW 13.98 14.57 14.50 CV 53684.606 0.2495841
10626 V0626 And 23h 16m 03s +48° 46" 36' LB 12.7 12.95 *
10627 V0627 And 23h 16m 10s +48° 01" 30' EB 10.67 10.87 10.83 * 51478.642 1.2224
10628 V0628 And 23h 16m 22s +47° 29" 10' LB 11.8 12.2 *
10629 V0629 And 23h 16m 53s +44° 29" 18' EA 11.2 11.65 11.4 * 51535.708 0.7426 23
10630 V0630 And 23h 17m 04s +53° 02" 19' EA 14.4 15.1 14.75 * 53595.1868 2.8271
10631 V0631 And 23h 18m 21s +46° 53" 36' SRB 10.55 10.73 * 43.7
10632 V0632 And 23h 18m 58s +44° 05" 49' RV: 11.16 11.37 11.34 * 51353.8 44.6
10633 V0633 And 23h 19m 19s +39° 47" 35' EW 13.84 14.33 14.21 CV 53694.66 0.2968971
10634 V0634 And 23h 19m 22s +36° 49" 09' EB 14.06 15.16 14.63 CV 55159.74 0.5774022
10635 V0635 And 23h 19m 31s +46° 52" 26' SR 10.98 12.21 * 51360 266.4 C(N)
10636 V0636 And 23h 19m 32s +49° 27" 25' LB 9.34 9.52 *
10637 V0637 And 23h 19m 45s +44° 49" 30' LB 8.83 9.11 * M8
10638 V0638 And 23h 19m 51s +44° 07" 33' EW 11.52 11.92 11.90 * 51375.86 0.33271
10639 V0639 And 23h 21m 01s +48° 46" 10' SR: 12.3 13.1 * 241.7 :
10640 V0640 And 23h 21m 17s +49° 28" 47' LB 9.7 9.95 *
10641 V0641 And 23h 21m 24s +40° 21" 59' EB 13.4 13.85 13.55 * 53686.683 0.694929
10642 V0642 And 23h 21m 27s +49° 25" 39' LB 11.98 12.1 *
10643 V0643 And 23h 21m 45s +45° 52" 09' EA 12.7 13.2 13.1 * 51576.65 1.5098 9
10644 V0644 And 23h 22m 32s +47° 15" 41' SR: 10.53 10.73 * 50.9
10645 V0645 And 23h 23m 01s +49° 14" 34' EW 13.05 13.45 13.40 * 51478.64 0.41255
10646 V0646 And 23h 23m 05s +44° 37" 06' LB 9.78 10.45 * M
10647 V0647 And 23h 23m 06s +47° 06" 52' SR 11.63 11.98 * 56.7
10648 V0648 And 23h 23m 52s +39° 32" 34' EB 13 13.54 13.26 CV 54012.72 0.5321198
10649 V0649 And 23h 24m 29s +47° 43" 50' EA 11.55 11.7 11.65 * 51467.8 1.6116 9
10650 V0650 And 23h 24m 41s +46° 38" 26' LB 9.15 9.36 *
10651 V0651 And 23h 24m 49s +48° 30" 07' EA 12.38 12.75 12.50 * 51455.82 1.2138 9
10652 V0652 And 23h 24m 51s +43° 34" 53' BY: 11.52 11.69 * 8.23
10653 V0653 And 23h 25m 08s +48° 25" 03' SRB 11.34 11.56 * 32.8
10654 V0654 And 23h 25m 11s +48° 44" 44' SR: 10.7 10.9 * 31.1 :
10655 V0655 And 23h 25m 13s +47° 14" 49' SR 10.67 11.1 * 57.8
10656 V0656 And 23h 25m 19s +48° 07" 46' LB 11.45 11.63 *
10657 V0657 And 23h 25m 45s +47° 05" 14' SR 11.6 12.1 * 140
10658 V0658 And 23h 26m 12s +49° 13" 15' SRD: 9.4 9.62 * 112.4 : K5III
10659 V0659 And 23h 27m 38s +47° 48" 03' SR 10.6 10.8 * 43 :
10660 V0660 And 23h 27m 52s +44° 54" 15' RRC 12.22 12.58 * 51404.69 0.38542 45
10661 V0661 And 23h 28m 08s +44° 56" 21' LB 9.9 10.36 *
10662 V0662 And 23h 28m 28s +45° 22" 40' EA/RS 10.65 11.05 10.75 : * 51464.8 1.7176 6
10663 V0663 And 23h 28m 57s +45° 38" 29' LB 10.53 10.77 *
10664 V0664 And 23h 28m 60s +35° 24" 44' EW 12.58 12.85 12.83 * 51425.644 0.4211
10665 V0665 And 23h 29m 34s +45° 26" 23' EA 12.7 13.3 12.9 * 51478.58 10.063 9
10666 V0666 And 23h 29m 34s +45° 59" 10' EW 12.82 13.14 13.1 * 51566.66 0.4556
10667 V0667 And 23h 29m 43s +48° 36" 58' EB 12.9 13.3 13.0 * 55501.6967 0.694498
10668 V0668 And 23h 29m 54s +46° 58" 08' LB 9.35 9.55 *
10669 V0669 And 23h 30m 34s +43° 30" 42' LB 11.71 11.93 *
10670 V0670 And 23h 30m 37s +46° 24" 04' DSCT 10.62 10.91 * 0.09966
10671 V0671 And 23h 30m 50s +48° 11" 32' SR 10.98 11.46 * 63.9
10672 V0672 And 23h 30m 55s +45° 16" 24' CEP: 13.81 14.48 * 51442.67 3.2041 50 :
10673 V0673 And 23h 31m 04s +35° 55" 47' EB 11.14 11.4 11.25 V 53258.4176 1.629275 G8V
10674 V0674 And 23h 32m 41s +46° 47" 58' EA 10.65 10.9 10.75 * 51414.74 2.84822 9
10675 V0675 And 23h 33m 24s +48° 45" 38' DSCTC: 11.6 0.04 () B 0.08
10676 V0676 And 23h 34m 14s +36° 39" 58' EW 12.86 13.26 13.26 V 53255.3397 0.364527
10677 V0677 And 23h 34m 23s +39° 14" 23' UGSU: 18.2 21 < V pec(e)
10678 V0678 And 23h 35m 12s +44° 39" 34' EW 13.7 14.2 14.1 * 55506.706 0.361712
10679 V0679 And 23h 35m 29s +47° 28" 25' SR 12.05 12.23 * 64.4
10680 V0680 And 23h 35m 33s +43° 46" 57' EW 13.3 13.6 13.5 * 51508.613 0.36346
10681 V0681 And 23h 35m 43s +39° 44" 27' R 14.38 14.71 CV 0.1718023 sdB+dM3/4
10682 V0682 And 23h 36m 04s +46° 55" 46' LB 10.87 11.31 *
10683 V0683 And 23h 36m 28s +44° 07" 24' EA 10.45 10.95 10.65 * 51573.63 1.558 F8
10684 V0684 And 23h 37m 38s +48° 53" 27' SR 12.7 13.1 * 78.9
10685 V0685 And 23h 37m 46s +48° 13" 23' LB 11.14 11.38 *
10686 V0686 And 23h 37m 55s +43° 36" 37' LB 10.44 10.92 * M
10687 V0687 And 23h 38m 28s +36° 34" 51' EW 11.68 11.83 11.83 V 53254.4145 0.395043 F3V
10688 V0688 And 23h 38m 40s +49° 12" 23' SR 10.48 11.03 * 121.6
10689 V0689 And 23h 38m 55s +35° 12" 17' SR 11.54 12.07 V 114.504
10690 V0690 And 23h 39m 06s +44° 03" 06' LB 9.4 9.92 *
10691 V0691 And 23h 39m 06s +42° 05" 54' BY 10.15 10.3 * 18.61
10692 V0692 And 23h 39m 12s +45° 27" 52' EW 12.85 13.48 13.35 * 51453.635 0.3380213
10693 V0693 And 23h 40m 41s +44° 48" 56' LB 9.26 9.52 *
10694 V0694 And 23h 40m 42s +34° 02" 41' BY: 13.11 13.39 V 15.75 :
10695 V0695 And 23h 40m 42s +47° 14" 26' LB 12 12.3 *
10696 V0696 And 23h 41m 14s +35° 24" 39' EB 12.85 13.26 13.10 * 53254.4715 0.798466
10697 V0697 And 23h 42m 09s +46° 24" 34' SR 10.14 11.01 * 158 :
10698 V0698 And 23h 42m 30s +43° 46" 02' LB 10.27 10.51 *
10699 V0699 And 23h 42m 57s +47° 49" 20' LB 11.14 11.37 *
10700 V0700 And 23h 42m 58s +48° 27" 16' LB 11.15 11.35 *
10701 V0701 And 23h 43m 47s +45° 40" 45' LB 12.23 12.63 *