PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
10502 V0502 And * 00h 43m 38s +30° 12" 45' EW 13.68 14.06 14.04 CV 56186.974 0.31888
10503 V0503 And 00h 43m 60s +22° 09" 09' RRAB 13.62 14.74 CV 54405.712 0.525069 14
10504 V0504 And * 00h 45m 00s +38° 43" 56' EW 13.03 13.36 13.28 CV 56237.853 0.648074
10505 V0505 And * 00h 45m 39s +37° 28" 29' EW 13.47 14.17 14.17 CV 54788.646 0.3941437
10506 V0506 And * 00h 46m 38s +31° 51" 17' EW 13.34 14.17 13.92 CV 56190.814 0.3434489
10507 V0507 And 00h 47m 05s +30° 18" 24' RS 11 11.2 * 12.464 G0
10508 V0508 And * 00h 47m 44s +36° 02" 23' EW 12.15 12.45 12.4 * 51464.04 0.7752
10509 V0509 And 00h 48m 37s +32° 08" 59' EW: 12.54 12.65 * 51593.6186 0.305384
10510 V0510 And * 00h 49m 23s +32° 00" 37' EA 13.45 13.92 13.92 CV 54788.783 1.58697 9
10511 V0511 And 00h 52m 14s +45° 41" 26' RS: 11.8 12 * 1.22208
10512 V0512 And * 00h 52m 17s +35° 16" 04' EA 11.8 12.5 11.95 * 51462.627 0.74532 10
10513 V0513 And * 00h 54m 18s +39° 45" 10' EA 12.8 13.2 12.9 * 51489.8 3.76 10
10514 V0514 And * 00h 54m 53s +35° 28" 03' EW 13.9 14.3 14.15 * 51463.792 0.36693
10515 V0515 And 00h 55m 20s +46° 12" 57' NL 14.7 0.3 () B 0.0053876
10516 V0516 And 00h 56m 03s +35° 33" 58' RRC 11.65 12 * 51480.877 0.42871 45
10517 V0517 And * 00h 56m 12s +35° 49" 10' EW 13.04 13.42 13.40 CV 53674.717 0.4905176
10518 V0518 And * 00h 57m 29s +40° 01" 44' EW 13.19 13.64 13.64 CV 56558.896 0.3611438
10519 V0519 And 00h 58m 39s +36° 38" 50' CWA: 13.15 13.65 * 51465.5 20.7 45 :
10520 V0520 And 00h 59m 05s +45° 52" 22' SR 10.95 11.4 * 70
10521 V0521 And * 01h 01m 27s +38° 03" 13' DSCTC 11.29 0.04 () V 0.10096 F0-F2
10522 V0522 And * 01h 03m 29s +43° 01" 28' EA 13.34 13.94 13.94 * 53598.128 7.553 3
10523 V0523 And * 01h 05m 38s +36° 49" 06' EA 11.9 12.4 12.35 * 51478.765 0.52854 13
10524 V0524 And 01h 05m 47s +44° 35" 04' SXPHE 12.35 12.75 * 51505.7 0.094493 40
10525 V0525 And * 01h 16m 48s +34° 18" 10' EA/RS 11.2 11.55 11.5 * 51480.56 1.429 10
10526 V0526 And * 01h 21m 23s +35° 50" 12' EB 14.03 14.66 14.18 CV 53674.73 0.4855452
10527 V0527 And * 01h 22m 36s +34° 19" 36' EW 10.65 11.05 11.05 * 51478.856 0.70065
10528 V0528 And 01h 22m 60s +36° 28" 17' SXPHE 12.8 13.05 * 51481.805 0.089613 35
10529 V0529 And * 01h 27m 27s +41° 06" 04' GDOR+DSCT 6.48 6.51 Hp 0.40331 A7Vm
10530 V0530 And * 01h 27m 41s +33° 51" 56' EB 12.6 13.3 13.0 * 51479.632 0.57723
10531 V0531 And * 01h 30m 16s +33° 39" 19' EW 11.4 11.6 11.55 * 51484.437 0.40633
10532 V0532 And * 01h 30m 25s +39° 18" 30' EW 13.18 13.51 13.46 CV 55456.969 0.398987
10533 V0533 And * 01h 31m 31s +38° 09" 52' EB 13.36 13.92 13.59 CV 55456.963 0.6032573
10534 V0534 And * 01h 31m 31s +34° 55" 52' EW 13.79 14.17 14.14 CV 53643.837 0.4072486
10535 V0535 And 01h 31m 47s +38° 48" 03' RS 11.12 11.24 * 8.7733
10536 V0536 And * 01h 34m 29s +39° 50" 26' RRC 13.76 14.19 CV 55069.893 0.32075 35
10537 V0537 And * 01h 35m 19s +37° 46" 38' EA 11.4 11.75 11.65 * 51476.783 0.90075 11
10538 V0538 And * 01h 36m 15s +38° 04" 34' EB 13.48 13.98 13.76 CV 54641.952 0.5188061
10539 V0539 And 01h 36m 26s +40° 43" 44' RS 12.11 12.34 * 0.4357 M0.5V
10540 V0540 And 01h 37m 27s +39° 00" 08' RS 10.43 10.56 * 1.0616
10541 V0541 And * 01h 37m 36s +38° 03" 57' EA 12.58 13.47 12.70 * 55979.63 3.9754056 12
10542 V0542 And 01h 40m 29s +42° 12" 01' RS 10.28 10.41 * 1.0605 K0V
10543 V0543 And * 01h 42m 25s +37° 55" 25' EA 11 11.8 11.15 * 51475.665 0.9264 16
10544 V0544 And 01h 44m 28s +37° 58" 54' SXPHE 12.9 13.5 * 0.10694 25
10545 V0545 And 01h 47m 30s +48° 06" 48' LB 10.7 11.1 *
10546 V0546 And * 01h 51m 13s +43° 49" 08' EW 11.23 11.76 11.76 * 51475.6132 0.38303
10547 V0547 And * 01h 52m 03s +37° 48" 09' EA/RS 11.38 11.76 11.74 * 51574.628 1.953 10
10548 V0548 And 01h 54m 56s +42° 12" 57' RRAB 12.25 12.92 CV 53734.717 0.506851 23
10549 V0549 And * 01h 55m 18s +40° 55" 33' EW 13.9 14.35 14.32 CV 53686.755 0.315968
10550 V0550 And 01h 56m 08s +43° 17" 30' RRAB 12.57 13.17 * 51463.788 0.77903 14
10551 V0551 And 01h 56m 21s +40° 35" 17' SR 11.35 11.65 * 50.5
10552 V0552 And * 01h 57m 40s +43° 55" 04' EW 16.89 17.55 17.36 * 54712.3808 0.281316
10553 V0553 And * 01h 57m 51s +44° 02" 15' EW 17.12 17.68 17.52 * 54776.5584 0.30903
10554 V0554 And * 01h 57m 57s +44° 27" 51' EW 16.32 16.78 16.72 * 54773.307 0.35291
10555 V0555 And * 01h 58m 18s +43° 59" 27' EB 14.35 14.81 14.57 * 54713.3508 0.71681
10556 V0556 And * 01h 58m 48s +44° 33" 05' EW 14.55 14.8 14.70 * 54775.5306 0.43141
10557 V0557 And * 01h 59m 11s +38° 12" 33' EW 14.2 15 14.8 * 54803.631 0.347444
10558 V0558 And * 01h 59m 18s +44° 07" 58' EW 15.62 16.1 15.99 * 54711.385 0.31092
10559 V0559 And * 02h 00m 25s +44° 22" 57' EW 16.05 16.2 16.17 * 54712.2955 0.34708
10560 V0560 And * 02h 01m 30s +44° 29" 15' EA 13.91 14.26 14.23 * 54713.4729 0.88508 10
10561 V0561 And * 02h 02m 04s +43° 54" 35' EW 16.03 16.42 16.38 * 54713.3474 0.33479
10562 V0562 And 02h 02m 11s +44° 19" 50' DSCT 16.67 16.85 * 0.13805
10563 V0563 And * 02h 02m 40s +36° 42" 41' EW 13.7 14.2 14.0 * 56263.751 0.3057893
10564 V0564 And * 02h 03m 08s +44° 10" 23' EW 13.98 14.07 14.06 * 54774.3713 0.39177
10565 V0565 And * 02h 03m 28s +44° 14" 51' EW 12.17 12.3 12.25 * 54775.587 0.3272
10566 V0566 And * 02h 07m 20s +35° 38" 55' EW 10.85 11.3 11.25 * 51478.78 0.3897
10567 V0567 And * 02h 07m 60s +40° 17" 56' EA 11.65 12.35 11.8 * 51510.265 3.0155 15
10568 V0568 And * 02h 13m 05s +40° 49" 31' EW 13.9 14.5 14.4 * 55892.87 0.394255
10569 V0569 And 02h 14m 41s +49° 53" 19' RRAB 12.45 13 * 51425.75 0.55284 23
10570 V0570 And 02h 15m 46s +40° 14" 21' LB 9.86 10.15 *
10571 V0571 And * 02h 19m 14s +37° 54" 05' EW 13.65 14.2 14.1 * 51512.954 0.35764
10572 V0572 And 02h 22m 17s +41° 23" 00' UGSU 16.4 19.5 < Rc pec(UG)
10573 V0573 And 02h 24m 53s +42° 26" 54' RS: 13.8 14.5 * 2.0452
10574 V0574 And 02h 27m 22s +39° 11" 29' LB 10 10.3 *
10575 V0575 And * 02h 28m 44s +37° 28" 59' EW 12 12.4 12.35 * 51504.76 0.678
10576 V0576 And 02h 32m 53s +46° 30" 34' SRB 12.5 13.2 V 81.9
10577 V0577 And 02h 38m 57s +44° 44" 23' RS 11.57 0.13 () B 2.716 G
10578 V0578 And 22h 58m 50s +40° 56" 11' BY 10.68 10.84 * 6.3266
10579 V0579 And 22h 59m 11s +36° 21" 18' EW 12.5 12.8 12.8 * 51448.643 0.338134
10580 V0580 And 23h 00m 05s +48° 47" 37' SR 12 12.3 * 195.9 :
10581 V0581 And 23h 00m 24s +48° 18" 10' EA 10.4 10.7 10.6 * 51401.1 19.9615 9
10582 V0582 And 23h 01m 02s +47° 53" 44' SR 10.05 10.28 * 52.9
10583 V0583 And 23h 01m 36s +48° 39" 11' EB 12.55 12.8 12.7 * 51497.9 20.345
10584 V0584 And 23h 01m 48s +35° 28" 48' BY 9.2 9.34 * 14.1358 K2
10585 V0585 And 23h 01m 49s +44° 48" 29' EB 12.91 13.5 13.08 * 51444.678 0.73893
10586 V0586 And 23h 02m 09s +35° 15" 39' BY 9.8 9.9 * 9.1534
10587 V0587 And 23h 02m 22s +47° 21" 29' LB 9.88 10.02 *
10588 V0588 And 23h 02m 33s +46° 49" 48' M 9.44 12.22 * 51505 : 265.5 M4
10589 V0589 And 23h 02m 52s +48° 06" 10' SR 11.66 12.12 * 52.3
10590 V0590 And 23h 03m 26s +44° 12" 14' EA 13.05 13.4 13.10 * 51390.74 2.667 14
10591 V0591 And 23h 03m 43s +53° 00" 14' EA 13.74 15.14 13.85 * 53292.109 2.6525 10
10592 V0592 And 23h 03m 44s +46° 29" 16' SR 10.87 11.02 * 22.46
10593 V0593 And 23h 03m 44s +36° 15" 23' EW 12.8 13.1 13.05 * 54831.606 0.372177
10594 V0594 And 23h 04m 16s +47° 19" 52' SR: 12.45 12.75 *
10595 V0595 And 23h 04m 19s +48° 19" 48' RRC 13 13.3 * 51375.74 0.20085 45
10596 V0596 And 23h 04m 23s +47° 03" 18' SR 10.33 10.47 * 60.24
10597 V0597 And 23h 06m 04s +48° 35" 25' EW: 11.69 12.03 11.98 : * 51442.686 0.46775
10598 V0598 And 23h 06m 06s +48° 15" 55' SR 11.5 11.8 * 61.1
10599 V0599 And 23h 06m 22s +44° 12" 18' EA 12.7 13 * 51337.897 1.0981 10
10600 V0600 And 23h 06m 36s +47° 15" 31' EW 12.3 12.75 12.67 : * 55135.5821 0.39677
10601 V0601 And 23h 06m 38s +49° 23" 28' EA 11.73 12.2 * 55441.352 1.2121 17