PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
10402 V0402 And 00h 11m 07s +30° 32" 36' UG 15.5 20 < B
10403 V0403 And 00h 38m 53s +45° 33" 50' M 11.9 16.1 V 51540 180 :
10404 V0404 And * 01h 01m 24s +41° 15" 01' EA/RS 10.3 10.9 10.8 Rc 52500.314 0.67603321 18 *
10405 V0405 And 02h 22m 26s +47° 29" 19' RS 11 11.31 V 0.46543 M0Ve+dM5e
10406 V0406 And * 02h 35m 26s +45° 56" 03' EB 9.22 9.42 9.39 V 52500.27 2.165032 B8
10407 V0407 And 23h 10m 58s +50° 16" 25' RRAB 15.5 16.6 p 29499.586 0.65176 12
10408 V0408 And 23h 21m 56s +48° 57" 46' RRAB 14.8 15.6 p 29117.539 0.55665801 15
10409 V0409 And 23h 27m 16s +40° 01" 24' ZZO 14.1 0.15 () B 0.02477 DO
10410 V0410 And 23h 31m 57s +48° 59" 18' RRAB 14.4 15.1 p 29117.544 0.4274778 12
10411 V0411 And * 23h 40m 28s +50° 33" 00' EB 15 16.1 15.3 p 30253.333 0.8114528
10412 V0412 And * 23h 53m 39s +45° 37" 22' EA 11.95 12.4 12.35 * 51507.72 1.90871 11
10413 V0413 And * 23h 54m 04s +39° 16" 57' EA/RS 7.61 8.46 U 48127.2 53 4 G0III
10414 V0414 And 00h 09m 37s +37° 47" 32' M 12.4 15.5 V 50691 288
10415 V0415 And 00h 50m 43s +46° 30" 31' SRB 13 16 < V 460
10416 V0416 And 01h 10m 31s +45° 06" 12' M 11.7 14.7 < V 50611 359
10417 V0417 And 01h 16m 05s +50° 11" 45' M 11.1 14.7 V 51129 281
10418 V0418 And 01h 30m 06s +50° 10" 01' M 11.3 14.4 V 51161 305
10419 V0419 And * 02h 09m 02s +39° 35" 32' DSCTC 9.14 0.04 () B 0.054 F0
10420 V0420 And * 02h 18m 21s +50° 46" 03' M 11 15 < V 52178 355.8
10421 V0421 And 02h 23m 21s +48° 43" 42' M 10.1 12 < V C6,2e
10422 V0422 And * 23h 07m 57s +50° 11" 44' EB 13.4 14 13.7 p 51535.715 1.0155849
10423 V0423 And 23h 08m 53s +52° 41" 32' RRAB 15.8 16.7 p 29111.528 0.4866552 20
10424 V0424 And 23h 24m 40s +49° 36" 01' RRAB 15.4 16 p 29117.559 0.58234383 13
10425 V0425 And 23h 27m 37s +50° 17" 16' EA 13.3 14.6 p 51307.38 1.420743 12 *
10426 V0426 And 23h 34m 29s +50° 09" 54' LB 14.1 14.9 p
10427 V0427 And 23h 34m 44s +50° 31" 11' SRB 14.4 16.2 p 180 :
10428 V0428 And * 00h 36m 46s +44° 29" 19' SRS 5.13 0.06 () V 11.5 K5-M0III
10429 V0429 And * 00h 42m 42s +43° 19" 01' RPHS 15.1 0.02 () B
10430 V0430 And 01h 35m 51s +36° 10" 25' SR 11.7 13.3 V 200 :
10431 V0431 And 01h 42m 23s +48° 57" 35' SR: 11.1 12.1 V
10432 V0432 And 01h 49m 16s +45° 20" 30' LB 12.3 13.4 V M6
10433 V0433 And 01h 51m 38s +39° 15" 44' SR: 9.8 10.9 V
10434 V0434 And 01h 53m 21s +44° 07" 42' LB 13.1 14.1 V
10435 V0435 And 02h 12m 49s +47° 11" 47' LB 10.9 11.6 V M1
10436 V0436 And 02h 21m 03s +42° 56" 38' ACV 7.23 7.29 Hp 26.87 B9pCrEuSi
10437 V0437 And 02h 27m 25s +42° 59" 59' LB 11 11.9 V
10438 V0438 And 02h 34m 06s +43° 31" 36' LB 11.5 12.4 V M1
10439 V0439 And 00h 06m 37s +29° 01" 17' BY 6.13 0.04 () V 6.23 K0Ve
10440 V0440 And * 00h 26m 50s +41° 49" 09' EA 12.64 13.24 12.90 * 52900.1019 1.5826 6
10441 V0441 And * 00h 56m 44s +41° 29" 23' EW 13.48 14.25 14.25 * 52930.9602 0.4696
10442 V0442 And 01h 03m 53s +47° 38" 32' BE 6.63 6.92 V B2IVe
10443 V0443 And 01h 10m 42s +42° 55" 55' BY 7.66 0.02 () V 20.27 K0V
10444 V0444 And * 01h 15m 29s +41° 19" 59' EW 13.04 13.74 13.70 * 52914.2861 0.4688
10445 V0445 And 01h 16m 29s +42° 56" 22' BY 6.61 0.03 () V 5.67 G0
10446 V0446 And * 01h 25m 41s +47° 07" 07' * 7.61 0.09 () V 64.23 G4III
10447 V0447 And 01h 58m 54s +37° 34" 43' RS 13.39 0.03 () V 1.95
10448 V0448 And 02h 03m 21s +46° 23" 48' M 10.5 13.6 * 51410 285 :
10449 V0449 And * 02h 09m 47s +46° 43" 17' EW 12.2 12.9 12.8 * 51370.877 0.33853
10450 V0450 And 02h 12m 55s +40° 40" 06' BY 7.19 0.02 () V 7.6 : G0V
10451 V0451 And 02h 13m 13s +40° 30" 27' BY 7.35 0.03 () V 7.52 G0V
10452 V0452 And * 23h 18m 59s +48° 31" 30' EB 13.7 15.2 14.3 * 52958.0826 0.9784
10453 V0453 And 23h 21m 37s +44° 05" 52' BY 7.36 0.04 () V 7.489 K1V
10454 V0454 And 23h 37m 59s +46° 11" 58' BY 6.58 0.02 () V 7.5 : G3/4V
10455 V0455 And 23h 34m 02s +39° 21" 41' UGSU 8 17 V pec(UG)
10456 V0456 And 00h 13m 53s +45° 26" 34' SR 10.1 11.1 * 51470 240 :
10457 V0457 And 00h 45m 42s +46° 11" 58' M: 12.2 15.2 * 51400 233 :
10458 V0458 And 01h 44m 02s +48° 02" 43' EA 12.2 12.8 < 12.32 * 51515.897 2.2904 10
10459 V0459 And 02h 33m 58s +45° 59" 56' M 10.8 13.8 < * 51484 384 :
10460 V0460 And 02h 34m 14s +42° 14" 28' DSCT 13.2 13.8 * 51455.114 0.0749808 F5:
10461 V0461 And 23h 11m 59s +49° 39" 37' LB 9.6 9.9 * M6
10462 V0462 And 23h 19m 33s +45° 55" 32' EA 12.25 12.81 12.78 * 51483.638 4.279 6
10463 V0463 And 23h 20m 14s +37° 08" 40' EB 12.15 13.05 12.50 * 51446.889 0.406095
10464 V0464 And 23h 24m 02s +46° 52" 12' SRB 9.9 10.6 V 120 M3
10465 V0465 And 23h 53m 16s +46° 53" 06' LB 12.5 13.2 p Mb
10466 V0466 And 02h 00m 25s +44° 10" 19' UGSU 12.6 19.2 V pec(UG)
10467 V0467 And * 00h 00m 07s +35° 22" 01' EW 14.6 15.06 15.03 CV 56551.783 0.35354
10468 V0468 And * 00h 09m 47s +40° 11" 35' EA 10.9 11.56 11.54 * 51415.8742 12.747 10
10469 V0469 And * 00h 11m 22s +42° 05" 39' EW 14.7 15.69 15.66 CV 53714.631 0.328201
10470 V0470 And 00h 12m 50s +37° 41" 37' LPB 6.66 6.7 Hp 2.74725 B2V
10471 V0471 And 00h 13m 58s +35° 02" 43' RS 11.5 11.7 * 2.573
10472 V0472 And * 00h 15m 50s +41° 28" 03' EB 12.85 13.35 13.21 CV 53708.64 0.850445
10473 V0473 And * 00h 16m 05s +41° 51" 24' EW 13.37 13.83 13.77 CV 53657.735 0.401299
10474 V0474 And * 00h 16m 50s +43° 44" 56' EW 13.18 13.61 13.56 CV 55869.576 0.52042
10475 V0475 And 00h 17m 37s +30° 51" 20' RS 12.3 12.5 * 13.5338
10476 V0476 And 00h 18m 25s +23° 24" 34' RS 9.93 10.25 V 1.5371 G0
10477 V0477 And * 00h 18m 31s +30° 25" 58' EW 13.25 13.64 13.60 CV 56186.951 0.36265
10478 V0478 And * 00h 18m 56s +22° 39" 40' DSCT 10.38 10.6 V 0.096
10479 V0479 And 00h 18m 57s +34° 54" 44' NL 17.3 17.65 g
10480 V0480 And * 00h 19m 13s +33° 01" 12' EW 12.75 13.05 13.0 * 51541.898 0.51003
10481 V0481 And 00h 20m 01s +27° 59" 54' RS 10.05 10.25 V 4.6817 G5
10482 V0482 And * 00h 20m 35s +40° 25" 06' E/RS 11.25 11.6 11.45 * 51475.7 11.284
10483 V0483 And * 00h 20m 35s +40° 04" 17' EW 11.97 12.2 12.2 * 51497.684 0.29707
10484 V0484 And * 00h 21m 05s +32° 29" 17' EW 13 13.28 13.28 * 51492.02 0.349
10485 V0485 And * 00h 21m 19s +35° 24" 15' EW 11.08 11.23 11.22 * 51505.709 1.03257
10486 V0486 And 00h 21m 23s +33° 42" 37' RS 10.67 10.85 * 8.349
10487 V0487 And * 00h 21m 27s +30° 13" 23' EB 11.6 11.76 11.74 * 51594.91 1.04068
10488 V0488 And * 00h 22m 06s +40° 31" 24' EB 12.55 12.9 12.65 : * 51512.492 0.68216
10489 V0489 And * 00h 24m 39s +24° 55" 23' EB 12.3 13.2 12.7 V 52945.601 0.422756
10490 V0490 And * 00h 26m 49s +41° 50" 04' EW 14.6 15.1 15.1 V 56558.902 0.424184
10491 V0491 And 00h 30m 20s +41° 10" 40' BY 10.5 10.9 * 36.5
10492 V0492 And 00h 32m 52s +26° 18" 15' RRAB 13.85 14.96 CV 55113.905 0.511971 16 :
10493 V0493 And 00h 34m 09s +25° 23" 50' RS 10.64 10.78 * 3.1555 K5
10494 V0494 And 00h 36m 33s +43° 05" 54' RS 11.1 11.55 * 24.41
10495 V0495 And 00h 37m 12s +44° 13" 00' RS 10.43 10.6 * 16.71
10496 V0496 And * 00h 39m 33s +27° 30" 29' EA 12.5 14.7 12.6 : V 53675.4319 4.40262 10
10497 V0497 And * 00h 39m 56s +34° 14" 53' EW 14.5 14.96 14.94 CV 53735.647 0.305122
10498 V0498 And * 00h 40m 21s +43° 43" 25' RS 9.13 9.25 * 10.78 K0
10499 V0499 And 00h 40m 46s +43° 23" 59' RRC 15.1 15.6 V 48400 0.46614 50
10500 V0500 And 00h 42m 27s +42° 15" 37' UGSU 14.5 20.5 < * pec(UG)
10501 V0501 And 00h 43m 06s +41° 30" 13' UG: 18.13 19.5 < V