PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
10302 OO And 01h 31m 04s +35° 07" 38' LB 11.1 12.5 p
10303 OP And 01h 36m 27s +48° 43" 22' RS: 6.27 6.41 Hp 2.35954 K1III:
10304 OQ And 01h 42m 08s +39° 24" 44' LB 7.64 7.73 V M3III
10305 OR And * 23h 04m 37s +49° 27" 24' NL 14.3 17.5 < p pec(UG)
10306 OS And 23h 12m 06s +47° 28" 20' NA 6.3 18 V 46772 pec(Nova)
10307 OT And * 23h 20m 01s +41° 45" 18' EA 7.32 7.72 7.62 V 45711.73 20.8529 3
10308 OU And 23h 49m 41s +36° 25" 31' FKCOM: 5.87 5.94 V 24.2 : G1IIIe
10309 OV And * 00h 20m 45s +40° 49" 42' RRAB 11.38 12.7 V 53335.418 0.47058 10
10310 OW And 01h 45m 03s +37° 30" 10' LB 13.7 14.2 p
10311 OX And 01h 52m 46s +37° 12" 42' RRAB 14.2 15.5 p 38670.53 0.493404
10312 OY And 01h 58m 06s +38° 39" 19' M 13.7 16.6 p 51435 300.1 C
10313 OZ And 02h 06m 48s +36° 26" 23' RRAB 14.1 15.2 p 38642.475 0.4960326 15
10314 PP And 02h 10m 43s +38° 18" 32' EA 14.3 16.6 p 39789.27 2.71646 15 *
10315 PQ And * 02h 29m 30s +40° 02" 40' UG 10 19 V pec(UG)
10316 PR And 23h 15m 24s +50° 18" 55' SRB: 10.4 11.3 V 96 : S
10317 PS And 00h 39m 38s +38° 13" 25' SR 10.7 11.4 p 375
10318 PT And * 00h 40m 24s +41° 04" 04' UG: 16.2 19.7 < B
10319 PU And * 00h 45m 25s +40° 48" 12' EB 24.2 24.93 24.4 B 46350.83 0.5685
10320 PV And 23h 55m 38s +46° 21" 30' ACV 6.91 6.99 V 3.5112 B9pSi
10321 PW And 00h 18m 21s +30° 57" 22' RS 8.67 0.1 () V 1.745 K2V
10322 PX And * 00h 30m 06s +26° 17" 27' E+NL 14.04 17 V 47783.798 0.14635 pec(UG)
10323 PY And * 00h 36m 20s +27° 15" 17' ACV 6.02 0.03 () U 4.6904 B8IIIpHgMn
10324 PZ And 02h 20m 58s +50° 09" 05' ACV 5.59 0.05 () V 4.189 B9VpSi
10325 QQ And 23h 17m 51s +40° 51" 31' SR 10.5 11.2 p 72.4 M8
10326 QR And * 00h 19m 50s +21° 56" 52' EA+NL 12.16 13.07 V 35799.247 0.6604565 pec(e)
10327 QS And * 00h 21m 41s +28° 09" 28' EW 16.67 17.09 17.07 V 49605.873 0.276682 :
10328 QT And 00h 41m 17s +34° 25" 17' BY+UV 9.5 0.43 () V 1.536 K3Ve
10329 QU And * 01h 13m 06s +41° 39" 16' RS 7.25 0.05 () V 21.08 G5IV
10330 QV And 01h 16m 25s +48° 04" 56' ACV 6.22 0.05 () U 5.229 B9IIIpSi
10331 QW And * 01h 18m 48s +49° 39" 37' EW 12.6 0.45 () ( 0.44 ) V 52500.474 0.491869
10332 QX And * 01h 57m 58s +37° 48" 23' EW 11.28 11.5 11.49 V 46785.8003 0.411816 F6
10333 QY And * 02h 11m 09s +48° 51" 41' SR: 11.1 11.9 p 2200 :
10334 QZ And * 22h 59m 07s +49° 07" 58' M: 12.9 15 < V 49680 367 :
10335 V0335 And 23h 02m 02s +39° 59" 51' M 11.8 14.5 V 49540 280
10336 V0336 And * 23h 02m 24s +41° 43" 37' M 11.6 15 < V 49520 270
10337 V0337 And * 23h 16m 26s +38° 43" 47' M 11.3 14.4 V 49820 362
10338 V0338 And 23h 25m 42s +45° 42" 05' M 12 14 < V 49520 348
10339 V0339 And 23h 34m 08s +46° 20" 02' M 11.3 15 < V 49981 325
10340 V0340 And 23h 34m 38s +40° 14" 11' DSCTC 5.69 0.03 () B 0.063 A1Vp
10341 V0341 And 00h 07m 10s +34° 51" 14' LB 8.63 8.94 Hp
10342 V0342 And * 00h 10m 03s +46° 23" 25' EA 7.58 7.72 7.70 Hp 48500.6933 2.63934 5 A3
10343 V0343 And 00h 10m 47s +32° 14" 33' LB 7.04 7.55 Hp M2
10344 V0344 And 00h 11m 22s +30° 26" 59' BY 7.95 0.04 () V 6.105 K0V
10345 V0345 And 00h 12m 16s +43° 49" 06' SRB: 7.79 7.98 Hp 45.13 M4
10346 V0346 And 00h 13m 50s +36° 51" 37' LB: 8.98 9.1 Hp K5
10347 V0347 And 00h 13m 50s +25° 33" 07' SRS: 9.38 9.72 Hp 48510.6 15.11 M2
10348 V0348 And * 00h 15m 18s +44° 12" 12' EA 6.75 6.9 Hp 48504.07 5.5392 B9
10349 V0349 And 00h 16m 09s +47° 53" 34' LB: 8.81 8.93 Hp M0
10350 V0350 And 00h 26m 03s +35° 49" 09' EA 7.56 7.63 Hp 47947.413 1.538824 : 10 A3
10351 V0351 And 00h 28m 01s +27° 05" 51' LB 9.12 9.49 Hp M5
10352 V0352 And 00h 29m 11s +44° 59" 42' LB: 9.01 9.13 Hp M0
10353 V0353 And 00h 30m 26s +40° 22" 09' LB: 9.44 9.59 Hp M0
10354 V0354 And 00h 33m 37s +39° 53" 03' SRD: 8.65 8.78 Hp 10.877 K0
10355 V0355 And * 00h 44m 11s +46° 14" 08' EA 7.69 8 7.9 V 52295.088 4.71841 F5
10356 V0356 And 00h 44m 39s +36° 36" 09' LB: 9.04 9.17 Hp M1
10357 V0357 And * 00h 52m 53s +38° 32" 56' ELL: 6.7 6.74 6.7 Hp 1.66238 A2V
10358 V0358 And 00h 59m 22s +42° 51" 04' LB: 8.22 8.36 Hp M2
10359 V0359 And 01h 02m 53s +47° 02" 50' BY: 10.89 11.31 Hp M0
10360 V0360 And 01h 04m 05s +38° 41" 19' LB 7.05 7.23 Hp M3III
10361 V0361 And * 01h 09m 45s +38° 07" 28' DSCTC 7.79 7.83 Hp 48500.022 0.11405 F0
10362 V0362 And 01h 28m 07s +42° 28" 01' E: 8.42 8.55 Hp 18.518518 : M0
10363 V0363 And * 01h 31m 47s +36° 05" 38' EB 9.1 9.37 9.34 Hp 48500.398 1.27799 A2
10364 V0364 And 01h 32m 51s +45° 37" 32' LB 9.21 9.31 Hp K2III
10365 V0365 And 01h 36m 47s +48° 18" 56' DSCTC 7.49 7.53 Hp 0.142816 F0
10366 V0366 And 01h 43m 11s +48° 31" 00' LC 6.74 6.93 Hp M2Ib
10367 V0367 And 01h 51m 09s +38° 01" 26' SRS: 7.11 7.45 Hp 24.457 : M4
10368 V0368 And 01h 51m 43s +39° 08" 26' LB 9.01 9.58 Hp M8
10369 V0369 And * 01h 57m 55s +47° 33" 53' LB: 9.07 9.18 Hp M0
10370 V0370 And 01h 58m 44s +45° 26" 07' SRB 6.18 7.19 Hp 228 M7III
10371 V0371 And * 02h 02m 13s +36° 43" 01' BY: 8.3 8.34 Hp 1.4937 G5
10372 V0372 And * 02h 05m 18s +45° 05" 34' EA 9.05 9.53 9.37 Hp 51483.5838 2.940986 11 A5
10373 V0373 And 02h 05m 46s +39° 45" 35' DSCTC 7.63 7.69 Hp 0.112802 F0
10374 V0374 And 02h 06m 57s +45° 11" 04' E: 10.3 11.55 Hp M0
10375 V0375 And 02h 32m 07s +50° 10" 51' SRB 7.01 7.22 Hp 54 : A0
10376 V0376 And * 02h 35m 12s +49° 51" 37' EB 7.68 8 7.96 Hp 52500.492 0.798672 A0
10377 V0377 And 02h 36m 19s +40° 12" 18' EA 7.46 7.58 Hp 48700.254 4.06366 : 5 : B9
10378 V0378 And 23h 00m 55s +38° 42" 28' BE 6.47 6.64 V B3Vpe
10379 V0379 And 23h 06m 33s +46° 55" 25' IA: 7.7 7.85 Hp B3
10380 V0380 And 23h 06m 37s +42° 39" 27' LPB 7.97 8.02 Hp 1.37678 B9
10381 V0381 And 23h 08m 57s +38° 54" 55' EA 7.35 7.42 Hp A0
10382 V0382 And * 23h 09m 58s +42° 50" 09' EB 9.16 9.44 9.24 Hp 51402.871 1.478983 A0
10383 V0383 And 23h 15m 49s +42° 34" 44' LB: 8.35 8.46 Hp M0
10384 V0384 And 23h 23m 52s +49° 04" 08' LB: 9.22 9.41 Hp M2
10385 V0385 And 23h 24m 09s +41° 36" 46' LB 6.36 6.47 Hp M0
10386 V0386 And 23h 24m 15s +35° 29" 47' LB: 9.32 9.53 Hp M0
10387 V0387 And 23h 25m 36s +52° 58" 46' LB 6.76 6.87 Hp M0
10388 V0388 And 23h 27m 07s +42° 54" 43' ACV 5.73 5.77 Hp 1.47931 B9Mn
10389 V0389 And 23h 32m 01s +43° 49" 21' EA 8.22 8.32 Hp A0
10390 V0390 And 23h 32m 57s +46° 07" 25' SRB 6.56 6.75 Hp 303 M0
10391 V0391 And 23h 35m 24s +36° 44" 54' LB 9.05 9.43 Hp M2
10392 V0392 And * 23h 38m 49s +44° 24" 45' EA 9.07 9.41 9.41 V 48035.107 4.046275 6 * A2
10393 V0393 And * 23h 39m 13s +50° 32" 42' LB: 10.31 10.38 Hp
10394 V0394 And 23h 41m 20s +46° 51" 36' LPB 7.4 7.42 Hp 1.7776 B9
10395 V0395 And * 23h 44m 32s +46° 22" 49' EW 7.55 7.62 7.61 Hp 48699.9945 0.6847 A0
10396 V0396 And 23h 51m 33s +47° 29" 16' DSCTC 7.92 7.95 Hp 0.104731 F0
10397 V0397 And 23h 52m 08s +37° 51" 01' LB: 8.6 8.72 Hp M5
10398 V0398 And 23h 52m 45s +34° 58" 19' LB: 8.23 8.34 Hp M2
10399 V0399 And 23h 53m 00s +41° 20" 45' LB 6.95 7.05 Hp M2III
10400 V0400 And 23h 58m 58s +40° 47" 32' E 8.57 8.65 Hp A5
10401 V0401 And 00h 00m 55s +32° 49" 32' LB: 9.04 9.14 Hp M0