PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
40104 CC Aqr 21h 13m 32s -8° 37" 35' RRAB 13.6 14.8 V 52888.609 0.46827 20 : F0:
40105 CD Aqr * 21h 19m 59s -4° 06" 32' EA 10.8 11.7 11.0 V 51877.419 4.837761 12 * A5
40106 CE Aqr 22h 52m 21s -10° 45" 22' SRB 10.5 11.2 V 57.3
40107 CF Aqr * 20h 53m 58s -13° 47" 23' RRAB 14.37 15.93 V 49523.3495 0.6323816 19 :
40108 CG Aqr 20h 55m 09s -12° 20" 44' RRAB 13 14.7 p 52897.67 0.453328 15 :
40109 CH Aqr * 20h 59m 25s -14° 01" 53' RRAB 14.5 15.6 V 49523.4844 0.4970528 10 :
40110 CI Aqr 21h 00m 47s -11° 52" 56' LB 12.6 13.9 V
40111 CK Aqr * 21h 01m 02s -11° 04" 27' EW 12.86 13.47 13.38 V 53892.798 0.2833718
40112 CL Aqr 21h 06m 05s -14° 24" 01' RRAB 14.3 15.5 p 25413.593 0.5954252 20 :
40113 CM Aqr 21h 08m 25s -13° 54" 04' RRC: 13.3 14 V 53127.86 0.351834
40114 CN Aqr 21h 08m 27s -13° 01" 07' SRA 11.7 12.7 V 52969 106.2 45
40115 CO Aqr 21h 10m 11s -14° 20" 41' RRAB 13.7 14.9 p 24737.444 0.5610604 24 :
40116 CP Aqr * 21h 10m 13s -1° 43" 16' RRAB 11.03 12.4 V 52094.717 0.4634012 15 A7-F5
40117 CQ Aqr 21h 10m 60s -14° 18" 14' EA: 13.5 14.6 : V 53591.661 0.9801057
40118 CR Aqr * 21h 11m 14s -13° 59" 14' EB 13.2 14.2 13.9 V 52085.736 0.514509
40119 CS Aqr 21h 11m 11s -10° 25" 00' RRAB 12.7 13.7 V 53144.889 0.569839 20 :
40120 CT Aqr 21h 16m 20s -12° 35" 37' RRAB 14.3 16.2 p 25423.65 0.53966
40121 CU Aqr 21h 18m 23s -11° 14" 47' RRAB 14.6 16.2 p 25447.55 0.48297
40123 CW Aqr * 22h 19m 22s -16° 53" 33' EB 10.62 11.09 10.83 V 52859.689 0.5429077
40124 CX Aqr * 22h 35m 44s 00° 41" 33' EB 10.55 11.8 10.90 V 52500.4293 0.5559894 17 * F2p
40125 CY Aqr * 22h 37m 48s +01° 32" 04' SXPHE 10.42 11.2 V 52956.629 0.061038408 26 A2-A8
40126 CZ Aqr * 23h 22m 21s -15° 56" 21' EA 10.7 12.08 11.00 V 54035.943 0.86275209 19 * A7V
40127 DD Aqr * 22h 45m 53s +01° 02" 59' EB 10.63 11.32 V 53268.609 0.7210127 A5p
40128 DE Aqr 20h 55m 39s -12° 23" 41' LB 11.7 13 V M5
40129 DF Aqr 20h 58m 19s -11° 20" 54' LB 11.7 12.7 V M5
40130 DG Aqr 20h 58m 41s -10° 43" 57' SRB 11.7 12.6 V 95 M6:
40131 DH Aqr 21h 00m 53s -12° 05" 06' SRB 11.6 12.8 V 64.7
40132 DI Aqr 21h 07m 53s -12° 28" 15' SRB 10.7 12 V 136.4
40133 DK Aqr 21h 14m 03s -11° 53" 16' LB 11.8 12.9 V
40134 DL Aqr 21h 22m 49s -2° 47" 36' SRA 9.9 12.1 V 53269 137 40
40135 DM Aqr 23h 18m 58s -7° 18" 50' M 10.9 14.3 V 52185 148.3 50
40136 DN Aqr * 23h 19m 17s -24° 12" 59' RRAB 10.73 11.51 V 52033.899 0.63376 16 F3-F9
40137 DO Aqr * 20h 48m 57s +01° 16" 34' RRAB 13.5 14.6 V 52896.7 0.524289 10
40138 DP Aqr 20h 51m 49s +02° 23" 27' RRAB 13.7 14.8 p 37884.4543 0.4448946
40139 DQ Aqr 21h 02m 16s +01° 36" 04' S: 14.5 15.8 p
40140 DR Aqr 21h 05m 31s +02° 15" 08' EA 13.6 14.3 p 53830.91 1.277989 10
40141 DS Aqr * 22h 53m 17s -18° 35" 31' RVA 10.2 11.3 V 52213.5 77.34 F2II
40142 DT Aqr 20h 49m 42s -14° 25" 08' LB 9.84 10.53 V M
40144 DV Aqr * 20h 58m 42s -14° 28" 59' EB 5.89 6.25 6.1 V 52500.21 1.575529 A9IV
40145 DW Aqr 21h 26m 09s +01° 54" 38' RRAB 14.3 16.3 p 26182.435 0.4671973 22 :
40146 DX Aqr * 22h 02m 26s -16° 57" 53' EA 6.43 6.88 6.55 Hp 51808 0.9450106 15 A2V
40147 DY Aqr * 22h 19m 04s -2° 38" 30' EA 10.23 10.95 10.32 V 52500.29 2.159702 13 A0
40148 DZ Aqr 22h 21m 42s -7° 36" 30' LB 8.2 9.3 V M7
40149 EE Aqr * 22h 34m 42s -19° 51" 35' EB 7.91 8.55 8.12 V 52500.055 0.50899582 F0V
40150 EF Aqr * 23h 01m 19s -6° 26" 15' EA 9.88 10.5 10.11 V 51483.622 2.85358 6 G1V
40151 EG Aqr 23h 25m 19s -8° 18" 20' UG: 14 18.5 p K:
40152 EH Aqr 23h 34m 06s -22° 48" 43' UG: 17.5 21 < p
40153 EI Aqr * 21h 29m 20s -6° 59" 00' EA 11.5 12.2 11.6 V 51875.318 1.222318 12
40154 EK Aqr * 23h 39m 16s -9° 09" 05' EW 10.8 11.33 11.23 V 53301.009 0.61279
40155 EL Aqr * 23h 47m 18s -8° 05" 12' EW 10.35 10.75 10.71 V 52500.119 0.4814092 F3V
40156 EM Aqr 20h 55m 08s -1° 22" 23' DSCTC 6.55 0.03 () V 0.1024746 A9Vn
40157 EN Aqr 20h 47m 44s -5° 01" 40' LB 4.41 0.06 () V M3III
40158 EO Aqr 21h 33m 09s -3° 33" 06' EA 14.1 16 p 37177.388 3.115964 14
40159 EP Aqr * 21h 46m 32s -2° 12" 46' SRB 6.37 6.82 V 55 : M8III
40160 EQ Aqr 23h 04m 17s -16° 00" 36' SRB 9.1 9.9 V 117 M3/M4
40161 ER Aqr 23h 05m 26s -22° 29" 13' LB 7.14 7.81 V M3III
40162 ES Aqr 23h 38m 21s -23° 33" 20' SRB 9.56 10.2 V 60.7 M4III
40163 ET Aqr 23h 51m 21s -18° 54" 33' ACV 5.12 5.21 V 3.735239 B9pSiCrSr
40164 EU Aqr 20h 39m 01s 00° 55" 58' M 10.5 15 < V 52554 279 Me
40165 EV Aqr 21h 06m 18s 00° 52" 44' SRA 11.3 13.6 V 52143 124.9
40166 EW Aqr 21h 11m 41s -14° 28" 21' DSCTC 6.41 6.48 V 0.0968946 A8III
40167 EX Aqr * 21h 15m 15s +02° 28" 45' EB 11.6 12.3 11.8 V 52500.47 0.8893842
40168 EY Aqr 21h 15m 03s -9° 46" 37' M 11.8 15 < V 52756 282.4
40169 EZ Aqr * 22h 38m 34s -15° 17" 59' UV+BY 14.01 16.5 U M5.5Ve
40170 FF Aqr * 22h 00m 36s -2° 44" 27' EA/RS 10.08 11.47 U 42752.9577 9.207755 6 G8III+sdOB
40171 FG Aqr * 22h 17m 19s -8° 48" 13' UV 15.08 16.29 U M4.5Ve
40172 FH Aqr 22h 25m 03s -4° 56" 56' RRAB 13.2 14.3 V 52851.783 0.5277362 14
40173 FI Aqr * 22h 24m 34s -23° 22" 03' ACV 7.49 7.52 V 4.689 B9pSi
40174 FK Aqr * 22h 38m 46s -20° 37" 16' UV+BY 10.9 11.72 U 4.252 M2Ve
40175 FL Aqr * 22h 38m 45s -20° 36" 52' UV+BY 13.2 14.16 U 1.95 M3Ve
40176 FM Aqr 22h 48m 30s -10° 33" 20' DSCTC 6.16 6.19 V 0.087 A9III-IV
40177 FN Aqr 21h 03m 08s -1° 18" 31' DSCTC 7.34 0.01 () V F5III
40178 FO Aqr * 22h 17m 55s -8° 21" 05' XM 12.7 14.2 V 0.2020596 pec(e)
40179 FP Aqr 20h 46m 37s 00° 54" 10' M 11.1 15.5 V 52544 483 M8
40180 FQ Aqr 20h 51m 21s +02° 18" 46' PVTEL 9.47 9.6 V 21.23 50 F0
40181 FR Aqr * 20h 56m 49s -4° 50" 49' UV 14.16 14.42 U M4e
40182 FS Aqr * 22h 05m 43s 00° 23" 46' EW 12.5 13.3 13.2 V 53670.303 0.2620461
40183 FT Aqr 22h 07m 19s 00° 12" 25' LB 11.6 12.6 V
40184 FU Aqr * 22h 08m 12s -2° 10" 13' RRC: 13.2 13.7 V 45234.336 0.3184563 50
40185 FV Aqr * 22h 12m 03s -8° 45" 46' RRAB 13.2 14.5 V 52888.682 0.6372034 11
40186 FW Aqr * 22h 12m 04s -9° 43" 26' EA 12.95 14.4 13.15 V 53585.888 4.8865 12
40187 FX Aqr * 22h 13m 01s -1° 43" 41' RRAB 12.5 13.2 V 53253.723 0.588226 20
40188 FY Aqr 22h 16m 35s -3° 48" 55' CWB 11.8 12.7 V 52069.804 1.022894 12
40189 FZ Aqr * 22h 17m 08s -6° 05" 47' EW 14.5 14.8 14.7 p 45341.506 0.6791072
40190 GG Aqr 22h 17m 53s 00° 05" 35' RRAB 14.2 15.1 p 45226.416 0.6556452 12
40191 GH Aqr * 22h 19m 54s -5° 01" 49' EW 12.6 13.1 13.1 V 51875.956 0.305583
40192 GI Aqr * 22h 19m 54s 00° 19" 37' EB: 13.8 14.2 14.2 p 45234.372 3.137769
40193 GK Aqr * 22h 19m 57s 00° 39" 47' EW 12 12.9 12.8 V 53656.382 0.3274176
40194 GL Aqr 22h 20m 03s -8° 46" 09' RR: 14.1 14.7 p 45233.302 0.400193 : 25
40195 GM Aqr * 22h 21m 58s -2° 40" 03' EW 13.4 14.4 14.3 V 52963.55 0.3672862
40196 GN Aqr * 22h 22m 19s -4° 12" 23' EA 11.72 12.16 12.10 V 53244.64 4.40445 5
40197 GO Aqr 22h 23m 04s -7° 00" 00' RRC 13.8 14.3 p 45592.386 0.2937604 30
40198 GP Aqr 22h 25m 39s -7° 56" 28' RRC 10.63 11.04 V 52424.8 0.405278 50
40199 GQ Aqr 22h 26m 16s 00° 13" 41' RRAB 13.1 14.5 V 52385.918 0.484 20
40200 GR Aqr * 22h 26m 36s -8° 45" 38' RRAB 14.7 16.5 : p 45582.384 0.4027557 : 25
40201 GS Aqr * 22h 27m 34s 00° 17" 18' EW 13.1 13.6 13.5 V 52954.63 0.374066
40202 GT Aqr 22h 28m 17s 00° 59" 19' RRAB 13.5 14.6 V 51459.87 0.54289 30 :
40203 GU Aqr 22h 28m 43s 00° 51" 15' RR 13.4 15 p 0.465283 :
40204 GV Aqr * 22h 30m 03s -8° 06" 27' DSCT 12.8 13.6 V 0.168383 : 40 :
40205 GW Aqr 22h 30m 53s -7° 42" 41' RRAB 12.63 13.9 V 53146.899 0.525981 15