PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS ver.4.2
Główny Katalog Gwiazd Zmiennych

Wyszukiwarka zawiera dane wszystkich gwiazd zmiennych zawartych w katalogu GCVS w wersji 4.2 (2016r.). Wyszukiwarka umożliwia łatwe filtrowanie gwiazd zmiennych wdł różnych kategorii np. typu zmiennej w danym gwiazdozbiorze.

Wyjaśnienie oznaczeń gwiazd zmiennych wdł GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm

Aktualna wersja bazy dostępna jest pod adresem:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/.

Wyszukiwarka GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm

Jak wyszukiwać zmienne

Filtry można mieszać dowolnie, nie muszą być wybrane wszystkie pola. Wysłanie zapytania do bazy wykonuje się zawsze przez naciśnięcie przycisku "Wyślij".

Typ zmiennej:
Klasyfikacja zmiennej wdł GCVS np: M dla miryd. Jeśli żadna zmienna nie jest wybrana na liście (domyślnie) jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu zmiennych zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Gwiazdozbiór (Gw):
Wybór gwiazdozbioru. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Po wybraniu gwiazdozbiorów, zatwierdzamy wybór myszką poprzez "Zatwierdź wybór". Po wybraniu wszystkich filtrów zawsze trzeba wcisnąć przycisk "Wyślij", aby wysłać zapytanie do bazy.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: R; AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 06. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Min_I:
Zakres minimów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 5 mag w minimum.

Max:
Zakres maximów. Wpisanie wartości np: 5 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 5 mag do 0 mag w momencie maximum.

Okres od/do:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5 ; 10. Nie wstawiamy przecinka, tylko kropkę.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji na przykład wpisujemy: -10 lub +10 (równoznaczne z 10). W przypaku wybierania deklinacji "0" (zero) trzeba wpisać "00". Domyślnie przyjęto deklinację od -41 do + 90 (Polska).

Wybierz typ zmiennej Wybierz gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
40004 U Aqr 22h 03m 20s -16° 37" 35' RCB 10.6 15.9 V pec
40005 V Aqr * 20h 46m 49s +02° 26" 15' SRB 7.6 10.1 V 241 M6e
40006 W Aqr * 20h 46m 25s -4° 05" 00' M 8.3 15.2 V 53940 376.1 42 M6-M8e
40007 X Aqr 22h 18m 39s -20° 54" 04' M 7.2 15 V 52951 311.4 42 S6,3e:(M4e-M6.5e)
40008 Y Aqr 20h 44m 25s -4° 50" 01' M 8.1 15.5 V 52240 382.34 43 M6.5e-M9
40009 Z Aqr 23h 52m 15s -15° 51" 17' SRA 7.4 10.2 V 52945 136.6 50 M1e-M7III
40010 RR Aqr 21h 15m 01s -2° 53" 45' M 9.1 14.7 V 53954 182.45 43 M2e-M4e
40011 RS Aqr 21h 10m 58s -4° 01" 40' M 9.3 15 V 54005 221.3 50 M2e
40012 RT Aqr 22h 23m 13s -22° 03" 24' M 8.8 13.1 V 51890 252.2 50 M5e-M6e
40013 RU Aqr 23h 24m 24s -17° 19" 09' SRB 8.5 10.1 V 118.8 M4/5III
40014 RV Aqr 21h 05m 52s 00° 12" 42' M 9 13 < V 52088 453 C6,3e
40015 RW Aqr 21h 23m 06s 00° 50" 16' M 8.5 14.5 V 54010 140 38 M2e-M4e
40016 RX Aqr * 21h 12m 46s -14° 23" 33' LB 7.8 8.6 V M4
40017 RY Aqr * 21h 20m 16s -10° 48" 08' EA 8.82 10.21 8.92 V 52500.021 1.966577 10 * A3
40018 RZ Aqr 21h 23m 04s -7° 06" 29' M 10 15.5 < V 52954 391 M3e-M9
40019 SS Aqr 22h 19m 54s -14° 24" 07' M 9.2 13.6 V 52284 202.2 50 M2e
40020 ST Aqr * 22h 21m 02s -6° 57" 51' EB 9.15 9.67 9.37 V 52500.58 0.7809919 A7:+G8IV:
40021 SU Aqr * 22h 52m 04s -12° 56" 44' EA 9.67 10.28 9.74 V 52500.714 1.0446981 17 A5V
40022 SV Aqr 23h 22m 45s -10° 49" 00' LB 9.44 11.06 V M4-5
40023 SW Aqr * 21h 15m 18s 00° 04" 35' RRAB 10.37 11.68 V 52896.7 0.4593 11 A5-G1
40024 SX Aqr * 21h 36m 08s +03° 13" 50' RRAB 11.05 12.19 V 53882.828 0.5357087 10 A5-F7
40025 SY Aqr 21h 50m 45s -5° 07" 05' SRB 9.1 11.6 V 215 M5
40026 SZ Aqr 22h 42m 50s -21° 10" 45' LC 8.4 10.4 V K0-M3eIa
40027 TT Aqr * 22h 54m 55s -9° 22" 28' SRB 8.3 9.2 V 76.3 M5
40028 TU Aqr 21h 07m 35s +01° 22" 28' SRB 11.4 13.8 V 97.9
40029 TV Aqr 20h 53m 42s -1° 38" 07' M 11.9 14.2 < V 52832 398.5 M7
40030 TW Aqr 21h 04m 06s -2° 02" 44' LB 11.9 13.5 V M5
40031 TX Aqr 21h 06m 43s -1° 20" 06' M 10.3 14 < V 52204 348.7
40032 TY Aqr 21h 48m 05s 00° 22" 02' M 12 15 < V 53544 213
40033 TZ Aqr * 22h 01m 56s -5° 36" 03' RRAB 11.67 12.58 V 52922.604 0.571191 15 A6-F6
40034 UU Aqr * 22h 09m 06s -3° 46" 18' EA+NL 12.85 15.5 V 52500.0188 0.163580482 10 pec(e)
40035 UV Aqr 22h 43m 59s +01° 44" 41' SRA 10.2 12.2 V 53902 166.3 50 C
40036 UW Aqr 22h 06m 39s 00° 25" 27' SRB 10.2 12.2 V 212 M5
40037 UX Aqr 23h 13m 24s -15° 19" 16' M 10 14 < V 52824 322 M4e
40038 UY Aqr 20h 46m 55s -9° 47" 46' 12.5 14.1 p
40039 UZ Aqr 20h 51m 08s -4° 44" 34' SRB 12.9 14.1 V 93
40040 VV Aqr 20h 59m 01s -7° 32" 29' M 11.6 14.2 V 52248 142.5 45
40041 VW Aqr 21h 00m 55s -1° 31" 12' M 10.8 14.5 < V 53862 210.2 Me
40042 VX Aqr 21h 02m 33s -6° 36" 21' M 10 14.5 V 52803 185.7 55
40043 VY Aqr * 21h 12m 09s -8° 49" 37' UGSU 10 17.52 V pec(UG)
40044 VZ Aqr 21h 30m 25s -2° 59" 17' UGSS 12 18.4 V 50.4 () pec(UG)
40045 WW Aqr 21h 34m 53s +02° 42" 10' M 10.5 14.5 < V 53640 242.7
40046 WX Aqr 22h 10m 16s -16° 39" 47' RRAB 12.4 13.6 V 52083.781 0.5508402 15
40047 WY Aqr 22h 15m 17s +01° 40" 17' M 10 14 < p 52622 247.8
40048 WZ Aqr 20h 40m 24s -13° 03" 58' RRAB 13.1 14.3 V 53511.854 0.4942677 14
40049 XX Aqr * 20h 42m 19s -8° 15" 30' M 9.1 15 < V 52810 323.4 M4
40050 XY Aqr 23h 21m 22s -17° 30" 58' CST: 9.37 V G0V
40051 XZ Aqr * 22h 05m 01s -8° 49" 40' EA 11.8 13.6 ( 0.2 V) p 52500.813 2.059232 11
40052 YY Aqr 22h 11m 13s -16° 07" 47' SRB 10 12.3 V 197 Me
40053 YZ Aqr * 22h 14m 31s -10° 55" 47' RRAB 11.98 13.1 V 52886.656 0.5519346 11
40054 ZZ Aqr 22h 19m 35s -9° 40" 33' SRA 10.9 12.9 V 52887 173.5 35
40055 AA Aqr * 22h 36m 04s -10° 00" 55' RRAB 12.26 13.4 V 53579.843 0.6088859 17
40056 AB Aqr 22h 38m 35s -14° 02" 14' LB 8.8 10 V M7
40057 AC Aqr 21h 16m 22s -2° 13" 42' SRD 10 10.5 V 52887 68 F8
40058 AD Aqr 21h 17m 41s -13° 06" 53' LB 10.3 11.8 V M2
40059 AE Aqr * 20h 40m 09s 00° 52" 15' XM+ELL 10.18 12.12 V K3Ve+pec(e)
40060 AF Aqr 22h 04m 26s -21° 35" 53' E 15.1 16 p
40061 AG Aqr 22h 05m 32s -22° 30" 01' RR: 14.5 15.4 p A3
40062 AH Aqr 22h 05m 37s -23° 42" 35' S: 14.1 14.9 p G0
40063 AI Aqr 22h 07m 02s -20° 42" 32' RRAB 12.8 13.9 V 52085.874 0.618536 20 :
40064 AK Aqr 22h 09m 32s -19° 14" 25' RRAB 13.5 14.6 V 53715.574 0.607366 12
40065 AL Aqr 22h 10m 46s -21° 46" 52' RR 14.1 15.1 p 25442.5 0.5707
40066 AM Aqr * 22h 11m 07s -19° 31" 33' EW 12.8 13.6 13.6 V 51871.975 0.37374
40067 AN Aqr 22h 11m 11s -18° 41" 12' RR 13.5 14.3 p 25412.65 0.37664
40068 AO Aqr * 22h 11m 32s -22° 47" 17' EW 11.04 11.67 11.65 V 52898.651 0.4893432 F:
40069 AP Aqr 22h 12m 16s -23° 19" 25' LB 11.2 12.1 V
40070 AQ Aqr 22h 12m 51s -21° 09" 52' M 11.3 15 < V 52742 237.1
40071 AR Aqr 22h 13m 20s -24° 43" 03' RRAB 15 16.1 p 25425.6 0.5821 15 :
40072 AS Aqr 22h 17m 59s -18° 24" 10' RRAB 14.2 15.6 p 25449.55 0.5306
40073 AT Aqr * 22h 20m 18s -20° 06" 50' EW 13.1 14 13.9 V 52500.168 0.3040946
40074 AU Aqr * 22h 21m 37s -24° 46" 48' EW 12.6 13.3 13.2 V 51870.92 0.3711503
40075 AV Aqr 22h 24m 13s -19° 47" 43' M 11 14.5 < V 52777 250.7
40076 AW Aqr 22h 24m 55s -23° 38" 43' RR 15 16.2 < p 25412.63 0.654
40077 AX Aqr * 22h 25m 39s -18° 14" 23' RRC 13 13.7 V 53162.897 0.3881658 48
40078 AY Aqr * 22h 26m 52s -19° 25" 11' EW 13.4 14.4 14.3 : V 52875.78 0.281996
40079 AZ Aqr 22h 27m 13s -24° 43" 41' RR 14.7 15.6 p
40080 BB Aqr * 22h 27m 33s -22° 20" 25' RRAB 14.7 16.2 p 25442.5 0.53474
40081 BC Aqr 22h 31m 30s -18° 04" 13' SRB 13.5 14.5 V 75
40082 BD Aqr 22h 33m 24s -23° 36" 59' RRAB 14 15.8 p 25439.53 0.50113
40083 BE Aqr 22h 35m 33s -17° 58" 16' RRAB 13.1 14.8 p 51489.702 0.4863896 20
40084 BF Aqr 22h 35m 60s -19° 19" 33' E: 14.2 14.9 p 46286.605
40085 BG Aqr * 22h 37m 26s -18° 22" 18' RRAB 13.6 15.4 p 25424.6 0.505491
40086 BH Aqr * 22h 38m 59s -19° 48" 27' RRAB 12.6 14.1 V 52776.843 0.5257406 20
40087 BI Aqr * 22h 40m 11s -23° 13" 41' EB 11.85 12.4 12.4 V 52144.666 13.047
40088 BK Aqr 21h 09m 01s -5° 04" 56' SRB 9.1 10.1 V 71.4 M5
40089 BL Aqr 21h 14m 13s -1° 58" 43' LB 9.75 11.7 V G2-K0(M2)
40090 BM Aqr 22h 06m 45s -15° 38" 40' SRB 9.6 10.4 V 55.6 M3III:
40091 BN Aqr * 22h 27m 49s -7° 29" 02' RRAB 11.77 12.94 V 52900.644 0.4696822 12 F3
40092 BO Aqr * 22h 54m 08s -12° 21" 38' RRAB 11.51 12.62 V 52922.754 0.6940301 16 A8-F1
40093 BP Aqr 23h 00m 56s -9° 38" 57' S: 13.5 14.5 p A7
40094 BQ Aqr * 23h 36m 09s -16° 28" 08' EA 10.7 11.5 10.9 V 52070.826 6.620525 11
40095 BR Aqr * 23h 38m 33s -9° 19" 08' RRAB 10.75 11.93 V 52068.837 0.4818713 12 A8-F6
40096 BS Aqr * 23h 48m 46s -8° 08" 45' DSCT 9.12 9.62 V 52093.793 0.197822 31 A8-F3
40097 BT Aqr * 20h 57m 48s -5° 41" 07' RRAB 11.78 12.84 V 52885.794 0.4063607 15 A
40098 BU Aqr 20h 58m 13s -13° 14" 08' RRAB 13 14.1 V 53470.896 0.530996 20 :
40099 BV Aqr * 22h 02m 54s -21° 31" 32' RRC 10.72 11.24 V 52730.904 0.363714 50
40100 BW Aqr * 22h 23m 16s -15° 19" 56' EA 10.31 10.92 10.86 V 52501.72 6.719708 4 * F8IV+F7IV
40101 BX Aqr * 20h 51m 43s -11° 05" 30' EA 12 13.5 12.2 V 52502.64 1.529629 11 *
40102 BY Aqr 20h 58m 06s -11° 02" 33' RRAB 12.9 14 V 53191.937 0.657805 15
40103 BZ Aqr 21h 01m 24s -7° 26" 00' M 10.8 14.5 < V 52513 202.2 M3